Vật Phẩm Phong Thủy

Vật phẩm phong thủy bằng đồng là những đồ dùng để bày trong phong thủy, trấn yểm để mang lại vượng khí, sinh năng lượng rất tốt trong gia đình, cơ quan, đền thờ cúng và những nơi thờ tự, vật phẩm có thể đeo bên người, xe ô tô rất tốt.